O nás | Služby | Dokumenty | Archiv | Kam platit odvody | Registry | Daňový kalendář | Kontakty

Minimální zdravotní pojištění podnikatelé od 1.1.2009
Podle Nařízení vlády č. 365/2008 Sb. ze dne 22. září 2008 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 stanovena na 21 527 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0942.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2009 je tudíž 11 777,50 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení rovna částce 1 590 Kč.

Zálohu ve výši 1 590 Kč musí poprvé za leden 2009 (posledním dnem splatnosti je 9. 2. 2009) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2009 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2007 platily v roce 2008 zálohy nižší než 1 590 Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ.
aktuality

Minimální zdravotní pojištění podnikatelé
od 1.1.2022

Minimální důchodové pojištění podnikatelé
od 1.1.2022

Průměrné ceny pohonných hmot

Náhrady za používání silničních motorových vozidel


další >> 

Copyright © 2006, HUA - všechna práva vyhrazena.Bc. Helena Kalinová, tel./fax: 251 610 707, e-mail: info@tsconsult.cz, web: www.tsconsult.cz