O nás | Služby | Dokumenty | Archiv | Kam platit odvody | Registry | Daňový kalendář | Kontakty

Přehled sazeb PHM pro používání os. automobilů - podnikatelé

Tyto ceny se použijí pro stanovení výdajů na pracovní cesty podle § 24 odst. 2 písm. k) bodu 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Před výpočtem doporučujeme přečíst příslušný předpis.

Ceny pro rok aktuální rok MF neuveřejňuje a bývají zveřejněny až v únoru následujícího roku. Během roku je povinen sdělit tyto hodnoty příslušný finanční úřad!

ceny vyhl. pro zdaň. období Cena v Kč předpis
benzin automobilový nafta
Special BA-91 Super BA-96 Natural BA-95 Super plus Natural BA-98 Natural BA-91 Motor. nafta Bionafta Diesel plus
2008 29,73 - 30,34 32,65 29,85 31,68 - - D-320
2007 29,37 - 29,72 32,47 29,29 28,76 - - D-317
2006 29,30 - 29,82 33,12 29,64 29,04 27,51 - D-306
2005 27,99 - 28,59 32,23 28,91 27,93 27,45 - D-296
2004 26,19 - 26,72 31,95 26,78 24,98 22,71 - D-276
2003 24,14 - 24,59 28,59 24,64 21,70 17,91 - D-257
2002 24,12 - 24,36 27,20 24,20 21,62 17,58 - D-249
2001 26,84 - 27,23 30,75 27,00 23,96 20,55 - D-230
2000 28,58 29,58 28,89 31,73 28,80 24,84 20,09 - D-221
1999 23,07 23,99 23,37 27,59 23,10 19,11 15,26 - D-203
1998 21,57 22,68 21,95 26,78 20,99 18,02 14,83 - D-187
1997 21,60 22,60 22,10 25,70 - 18,80 15,00 - D-175
1996 20,15 20,94 20,57 24,07 - 16,78 14,90 16,60 D-152
1995 19,20 20,20 19,30 22,30 - 15,80 - 16,20 D-135
1994 - - - - - - - - D-99

aktuality

Minimální zdravotní pojištění podnikatelé
od 1.1.2023

Minimální důchodové pojištění podnikatelé
od 1.1.2023

Minimální výše paušální daně
v roce 2023


další >> 

Copyright © 2006, HUA - všechna práva vyhrazena.Bc. Helena Kalinová, tel./fax: 251 610 707, e-mail: info@tsconsult.cz, web: www.tsconsult.cz