O nás | Služby | Dokumenty | Archiv | Kam platit odvody | Registry | Daňový kalendář | Kontakty

Zvýšení minimálního vyměřovacího základu OSVČ
Od 1. ledna 2007 dochází ke změně platby záloh na pojistné u OSVČ.

Podle Nařízení vlády č. 462/2006 Sb. ze dne 20. září 2006 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 stanovena na 18 809,- Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0707.

Minimální měsíční vyměřovací základ tak od 1. ledna 2007 je ve výši 10 070,- Kč a z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení 1 360,- Kč.

Zálohu ve výši 1 360,- Kč musí uhradit poprvé za leden 2007 OSVČ, které zahajují v roce 2007 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2005 platily v roce 2006 zálohy v minimální výši, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
aktuality

Minimální zdravotní pojištění podnikatelé
od 1.1.2024

Minimální důchodové pojištění podnikatelé
od 1.1.2024

Minimální výše paušální daně
v roce 2024


další >> 

Copyright © 2006, HUA - všechna práva vyhrazena.Bc. Helena Kalinová, tel./fax: 251 610 707, e-mail: info@tsconsult.cz, web: www.tsconsult.cz

blog-blog41,blog-news132,blog-key51,blog-new142,blog-wp_blog71,blog-wp_blog81,blog-news172,blog-ad0,blog-wp_blog91,blog-key10,blog-news177,blog-key20,blog-blog30,blog-blog50,blog-wp_key60,blog-top151,blog-wp_key70,blog-wp_key80,blog-homepage171,blog-blog9,blog-blog19,blog-key29,blog-ad120,blog-key39,blog-key49