O nás | Služby | Dokumenty | Archiv | Kam platit odvody | Registry | Daňový kalendář | Kontakty

Změny termínů pro platby daní, pojistného a záloh od 1.11.2009

V souvislosti s přijetím zákona o platebním styku byl novelizován zákon o správě daní a poplatků a zákony o pojistném, pokud jde o den platby daně a pojistného. S platností od 1. 11. 2009 se za den platby daně bude považovat u bezhotovostní platby den, kdy dojde k připsání platby na účet poskytovatele platebních služeb správce daně, a u platby v hotovosti prováděné u správce daně den, kdy hotovost přijal pracovník správce daně.

Od 1. 1. 2010 se obdobné pravidlo bude vztahovat i na platby pojistného.

V této souvislosti doporučujeme provádět příkazy k úhradě odvodů minimálně 2 dny před splatností tak, aby byla lhůta splatnosti daně zachována.

aktuality

Minimální zdravotní pojištění podnikatelé
od 1.1.2022

Minimální důchodové pojištění podnikatelé
od 1.1.2022

Průměrné ceny pohonných hmot

Náhrady za používání silničních motorových vozidel


další >> 

Copyright © 2006, HUA - všechna práva vyhrazena.Bc. Helena Kalinová, tel./fax: 251 610 707, e-mail: info@tsconsult.cz, web: www.tsconsult.cz