O nás | Služby | Dokumenty | Archiv | Kam platit odvody | Registry | Daňový kalendář | Kontakty

Změny termínů pro platby daní, pojistného a záloh od 1.11.2009

V souvislosti s přijetím zákona o platebním styku byl novelizován zákon o správě daní a poplatků a zákony o pojistném, pokud jde o den platby daně a pojistného. S platností od 1. 11. 2009 se za den platby daně bude považovat u bezhotovostní platby den, kdy dojde k připsání platby na účet poskytovatele platebních služeb správce daně, a u platby v hotovosti prováděné u správce daně den, kdy hotovost přijal pracovník správce daně.

Od 1. 1. 2010 se obdobné pravidlo bude vztahovat i na platby pojistného.

V této souvislosti doporučujeme provádět příkazy k úhradě odvodů minimálně 2 dny před splatností tak, aby byla lhůta splatnosti daně zachována.

aktuality

Minimální zdravotní pojištění podnikatelé
od 1.1.2023

Minimální důchodové pojištění podnikatelé
od 1.1.2023

Minimální výše paušální daně
v roce 2023


další >> 

Copyright © 2006, HUA - všechna práva vyhrazena.Bc. Helena Kalinová, tel./fax: 251 610 707, e-mail: info@tsconsult.cz, web: www.tsconsult.cz