O nás | Služby | Dokumenty | Archiv | Kam platit odvody | Registry | Daňový kalendář | Kontakty

Minimální důchodové pojištění podnikatelé od 1.1.2013V roce 2013 se OSVČ, jako každý rok, mění minimální zálohy na důchodové pojištění, měsíční vyměřovací základ a s ním související záloha na pojistné.

OSVČ, které nebudou účastny důchodového spoření (nevstoupí do druhého důchodového pilíře), budou v roce 2013 odvádět pojistné na důchodové pojištění ve stejné výši jako v roce 2012, tj. 29,2 % z vyměřovacího základu.

OSVČ, které budou účastny důchodového spoření, budou odvádět 31,2 % - z toho 26,2 % tvoří povinné pojistné na důchodové pojištění a bude se odvádět příslušné správě sociálního zabezpečení, 5 % je důchodové spoření, odvedené na účet konkrétní pobočky finančního úřadu.

Minimální výše zálohy na pojistné OSVČ
(včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti)
do podání Přehledu Rok 2013 Rok 2012
  - při hlavní činnosti 1 836 Kč 1 807 Kč
  - při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy) 735 Kč 723 Kč
v měsíci podání Přehledu
  - při hlavní činnosti 1 890 Kč 1 836 Kč
  - při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy) 756 Kč 735 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ
do podání Přehledu Rok 2013 Rok 2012
  - při hlavní činnosti (25 % průměrné mzdy) 6 285 Kč 6 185 Kč
  - při vedlejší činnosti (10 % průměrné mzdy) 2 514 Kč 2 474 Kč
v měsíci podání Přehledu
  - při hlavní činnosti 6 471 Kč 6 285 Kč
  - při vedlejší činnosti 2 589 Kč 2 514 Kč
aktuality

Minimální zdravotní pojištění podnikatelé
od 1.1.2023

Minimální důchodové pojištění podnikatelé
od 1.1.2023

Minimální výše paušální daně
v roce 2023


další >> 

Copyright © 2006, HUA - všechna práva vyhrazena.Bc. Helena Kalinová, tel./fax: 251 610 707, e-mail: info@tsconsult.cz, web: www.tsconsult.cz