O nás | Služby | Dokumenty | Archiv | Kam platit odvody | Registry | Daňový kalendář | Kontakty

Sazby silniční daně pro rok 2006

(1) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. a) činí při zdvihovém objemu motoru:

Objem motoru vozidla Sazba daně
do 800 cm3 1.200,- Kč
nad 800 cm3 do 1250 cm3 1.800,- Kč
nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2.400,- Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3.000,- Kč
nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3.600,- Kč
nad 3000 cm3 4.200,- Kč

(2) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) činí

Počet náprav vozidla Hmotnost vozidla Sazba daně
1 náprava do 1 tuny 1.800,- Kč
nad 1t do 2t 2.700,- Kč
nad 2t do 3,5t 3.900,- Kč
nad 3,5t do 5t 5.400,- Kč
nad 5t do 6,5t 6.900,- Kč
nad 6,5t do 8t 8.400,- Kč
nad 8t 9.600,- Kč
2 nápravy do 1 tuny 1.800,- Kč
nad 1t do 2t 2.400,- Kč
nad 2t do 3,5t 3.600,- Kč
nad 3,5t do 5t 4.800,- Kč
nad 5t do 6,5t 6.000,- Kč
nad 6,5t do 8t 7.200,- Kč
nad 8t do 9,5t 8.400,- Kč
nad 9,5t do 11t 9.600,- Kč
nad 11t do 12t 10.800,- Kč
nad 12t do 13t 12.600,- Kč
nad 13t do 14t 14.700,- Kč
nad 14t do 15t 16.500,- Kč
nad 15t do 18t 23.700,- Kč
nad 18t do 21t 29.100,- Kč
nad 21t do 24t 35.100,- Kč
nad 24t do 27t 40.500,- Kč
nad 27t 46.200,- Kč
3 nápravy do 1 tuny 1.800,- Kč
nad 1t do 3,5t 2.400,- Kč
nad 3,5t do 6t 3.600,- Kč
nad 6t do 8,5t 6.000,- Kč
nad 8,5t do 11t 7.200,- Kč
nad 11t do 13t 8.400,- Kč
nad 13t do 15t 10.500,- Kč
nad 15t do 17t 13.200,- Kč
nad 17t do 19t 15.900,- Kč
nad 19t do 21t 17.400,- Kč
nad 21t do 23t 21.300,- Kč
nad 23t do 26t 27.300,- Kč
nad 26t do 31t 36.600,- Kč
nad 31t do 36t 43.500,- Kč
nad 36t 50.400,- Kč
4 nápravy
a více
do 18t 8.400,- Kč
nad 18t do 21t 10.500,- Kč
nad 21t do 23t 14.100,- Kč
nad 23t do 25t 17.700,- Kč
nad 25t do 27t 22.200,- Kč
nad 27t do 29t 28.200,- Kč
nad 29t do 32t 33.300,- Kč
nad 32t do 36t 39.300,- Kč
nad 36t 44.100,- Kč

(3) Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených v technických dokladech k vozidlu.

(4) V případě podle § 4 odst. 2 písm. a) činí sazba daně 25,- Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější.

(5) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 25% u vozidel uvedených v § 2 odst. 1, která jsou podle údajů zapsaných v technickém průkazu určena pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle Standardní klasifikace produkce ČSÚ, kód 01.41.11. Práce výrobní povahy v rostlinné výrobě, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu.

(6) U vozidel se sazbou daně podle odstavce 2, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla splňují limity úrovně EURO 2 stanované předpisy Evropské hospodářské komise OSN 49-02 B (směrnice 91/542/B/EHS, směrnice 96/1/ES) a Evropské hospodářské komise OSN 83-04 B, C (směrnice 96/69/ES, směrnice 98/77/ES), se sazba daně snižuje o 40% do 31.prosince 2007. U jednoho vozidla nelze použít současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a odstavce 5.

(7) U vozidel se sazbou daně podle odstavce 2, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla splňují limity úrovně EURO 3 a limity vyšší úrovně stanované předpisy Evropské hospodářské komise OSN R 83-05 (směrnice ES 1999/102, směrnice ES 2001/1, směrnice ES 2001/100, směrnice ES 2002/80) a Evropské hospodářské komise O SN R 49-03 (směrnice ES 1999/96, směrnice ES 2001/27), popřípadě dalšími předpisy Evropské hospodářské komise OSN a směrnicemi ES, se sazba daně snižuje o 48% do 31.prosince 2007. U jednoho vozidla nelze použít současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a odstavce 5.

(8) U vozidel registrovaných v České republice do 31.prosince 1989 se sazba daně podle odstavců 1 a 2 zvyšuje o 15%.

(9) Snížení sazby daně podle odstavců 6 a 7 se u téhož poplatníka vztahuje na počet návěsů nebo tandemových přívěsů odpovídající počtu tahačů nebo tandemových nákladních vozidel splňujících podmínky pro snížení daně podle těchto odstavců.

aktuality

Minimální zdravotní pojištění podnikatelé
od 1.1.2023

Minimální důchodové pojištění podnikatelé
od 1.1.2023

Minimální výše paušální daně
v roce 2023


další >> 

Copyright © 2006, HUA - všechna práva vyhrazena.Bc. Helena Kalinová, tel./fax: 251 610 707, e-mail: info@tsconsult.cz, web: www.tsconsult.cz