O nás | Služby | Dokumenty | Archiv | Kam platit odvody | Registry | Daňový kalendář | Kontakty

Výdajové paušály

Pro poplatníky s příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a s příjmy z pronájmu došlo k úpravě výše procenta příjmů, kterým jsou vypočítávány výdaje.

Přehled změny výše výdajových paušálů
Kategorie příjmů Nově zavedená výše výdajových paušálů (v % z příjmů) Dosavadní výše výdajových paušálů (v % z příjmů)
§ 7 odst. 1 písm. a) (zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství) 80 50
§ 7 odst. 1 písm. b) ze živností řemeslných 60 25
§ 7 odst. 1 písm. b) s výjimkou živností řemeslných 50 25
§ 7 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. b) až d) (např. příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, příjmy z výkonu nezávislého povolání, příjmy znalce, tlumočníka, správce konkursní podstaty, apod. 40 25
§ 7 odst. 2 písm. a) s výjimkou příjmů podle odst. 8 (např. příjmy z užití nebo poskytnutí autorských práv,apod.) 30
§ 9 příjmy z pronájmu (movitých i nemovitých věcí) 30 20

Novou výši tzv. výdajových paušálů je možné použít již za zdaňovací období roku 2005.

Poplatníci, kteří doposud neuplatňovali výdajové paušály, tzn. uplatňovali výdaje ve skutečné prokázané výši a chtějí uplatnit výdaje procentem z příjmů již za zdaňovací období roku 2005, by neměli opomenout úpravu základu daně dle ust. § 23 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Případnou úpravu základu daně za zdaňovací období roku 2004 bude nutné provést prostřednictvím dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2004.

aktuality

Minimální zdravotní pojištění podnikatelé
od 1.1.2023

Minimální důchodové pojištění podnikatelé
od 1.1.2023

Minimální výše paušální daně
v roce 2023


další >> 

Copyright © 2006, HUA - všechna práva vyhrazena.Bc. Helena Kalinová, tel./fax: 251 610 707, e-mail: info@tsconsult.cz, web: www.tsconsult.cz