O nás | Služby | Dokumenty | Archiv | Kam platit odvody | Registry | Daňový kalendář | Kontakty

Paušální výdaj na dopravu od 2009

Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 304/2009 novela zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků a zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů. Ta mimo jiné zavádí možnost uplatnění paušálního výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem namísto vedení knihy jízd.

Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem se uplatní ve výši 5000,-- Kč měsíčně. Paušální výdaje lze uplatnit nejvýše na 3 vozidla a to jak na vozidla zahrnutá do obchodního majetku tak nezahrnutá do obchodního majetku.

Používá-li poplatník některé vozidlo pouze zčásti k podnikání, lze uplatnit pouze poměrnou část paušálního výdaje ve výši 80% paušálního výdaje, tzn. krácený paušální výdaj ve výši 4000,-- Kč. Pokud poplatník uplatní u některého vozidla krácený paušální výdaj na dopravu , tak pro účely zákona o daních z příjmů platí, že ostatní vozidla používá výhradně pro podnikání a tudíž u nich uplatňuje plný paušál ve výši 5000,-- Kč.

Tuto změnu lze poprvé použít pro zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, jež započalo v roce 2009.

aktuality

Minimální zdravotní pojištění podnikatelé
od 1.1.2023

Minimální důchodové pojištění podnikatelé
od 1.1.2023

Minimální výše paušální daně
v roce 2023


další >> 

Copyright © 2006, HUA - všechna práva vyhrazena.Bc. Helena Kalinová, tel./fax: 251 610 707, e-mail: info@tsconsult.cz, web: www.tsconsult.cz