O nás | Služby | Dokumenty | Archiv | Kam platit odvody | Registry | Daňový kalendář | Kontakty

Kontroly nelegálního zaměstnávání


Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo minulý týden na svých webových stránkách informaci o tom, že Státní úřad inspekce práce vydal metodický pokyn k postupu jednotlivých inspektorů při provádění kontrol nelegálního zaměstnávání. Metodický pokyn je pro všechny inspektory závazný od 1. dubna 2012.
Zaměstnavatelé, kteří nebudou mít na pracovišti kopie dokladů prokazujících legálnost práce svých zaměstnanců, budou pokutováni.

Výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah je od 1. ledna 2012 nelegální. Přísnější pravidla tzv. švarcsystému přinesla novela č. 367/2011 Sb. zákona o zaměstnanosti. Další novela zákona o zaměstnanosti, která vstoupila v platnost 5. ledna 2012 a vyšla pod číslem 1/2012 Sb., mimo jiné přinesla nové znění § 136 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Podle tohoto ustanovení je právnická nebo fyzická osoba povinna mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a v případě cizinců i kopie dokladů, které prokazují oprávněnost pobytu cizince na území České republiky.

Zaměstnavatel je tedy povinen mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících legálnost práce všech svých zaměstnanců. Jedná se o pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo jiné smlouvy. V případě cizinců je zaměstnavatel povinen mít na pracovišti i kopie dokladů, které prokazují jejich oprávnění k pobytu na území České republiky. Zaměstnavatel je také povinen předložit tyto doklady v listinné podobě. Výjimkou jsou firmy, které mají více pracovišť s malým počtem zaměstnanců nebo u kterých to vyžaduje zvláštní povaha jejich činnosti. Tyto firmy mohou mít uloženy doklady v elektronické podobě, musí mít však možnost je pro potřeby kontroly ihned vytisknout. Podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09) je nepřípustné, aby se doklady mohly ke kontrole předávat s prodlevou dnů či týdnů.

Nepředložení dokumentů zaměstnavatelem přímo v průběhu kontroly na daném pracovišti je inspektor povinen zaznamenat do protokolu o výsledcích kontroly jako výkon nelegální práce podle § 5 písmena e) zákona o zaměstnanosti. Za nelegální zaměstnávání hrozí zaměstnavatelům pokuty od 250 tisíc do 10 milionů korun.

aktuality

Minimální zdravotní pojištění podnikatelé
od 1.1.2023

Minimální důchodové pojištění podnikatelé
od 1.1.2023

Minimální výše paušální daně
v roce 2023


další >> 

Copyright © 2006, HUA - všechna práva vyhrazena.Bc. Helena Kalinová, tel./fax: 251 610 707, e-mail: info@tsconsult.cz, web: www.tsconsult.cz