O nás | Služby | Dokumenty | Archiv | Kam platit odvody | Registry | Daňový kalendář | Kontakty

Placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013


S účinností od 1. 1. 2013 zavádí zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, nové peněžité plnění v podobě pojistného na důchodové spoření (dále jen „pojistné“). Pojistné bude individualizováno za jednotlivé účastníky důchodového spoření a bude založeno na spořícím principu.

Pojistné za jednotlivé účastníky důchodového spoření budou odvádět:
  • osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které jsou přímými účastníky důchodového spoření,
  • plátci pojistného (zaměstnavatelé) provádějící odvody za své zaměstnance, kteří jsou účastníky důchodového spoření.
Správu pojistného budou vykonávat orgány Finanční správy České republiky (finanční úřady). Pojistné se bude odvádět na bankovní účty finančních úřadů

Postup pro OSVČ
OSVČ (účastníci důchodového spoření) zálohy na důchodové spoření neplatí. Již v roce 2013 však mohou hradit pojistné do limitu 100.000,- Kč a to svému místně příslušnému finančnímu úřadu na bankovní účet s předčíslím (PBÚ) 31018 (viz tabulka). Z přijatého pojistného převedou finanční úřady penzijní společnosti účastníka na účet důchodového spoření částku maximálně ve výši limitu 100.000,- Kč. Informaci o reálné výši pojistného na důchodové spoření za rok 2013 bude uvedena v pojistném přiznání v roce 2014.

Postup pro zaměstnavatele
Zaměstnavatelé (plátci pojistného) provedou srážku pojistného za své zaměstnance (účastníky důchodového spoření). V termínu do 20 dnů po uplynutí zálohového období (kalendářního měsíce) zaměstnavatel zašle elektronicky měsíční hlášení k záloze na pojistné spolu se sumární částkou pojistného za všechny své zaměstnance, kteří jsou účastníky důchodového spoření. Platbu odvedou svému místně příslušnému finančnímu úřadu na bankovní účet s předčíslím (PBÚ) 41013. Přijaté pojistné převedou finanční úřady příslušným penzijním společnostem účastníků na jejich účet důchodového spoření.

aktuality

Minimální zdravotní pojištění podnikatelé
od 1.1.2023

Minimální důchodové pojištění podnikatelé
od 1.1.2023

Minimální výše paušální daně
v roce 2023


další >> 

Copyright © 2006, HUA - všechna práva vyhrazena.Bc. Helena Kalinová, tel./fax: 251 610 707, e-mail: info@tsconsult.cz, web: www.tsconsult.cz